DIRECTOR REGIONAL – SERVICE

Punct de lucru:

Loc. Cristesti, jud. Mures

Cerinţele postului:

– studii superioare in domeniul tehnic;

– utilizarea tehnicii de calcul şi a aplicaţiilor soft specifice activităţii;

– cunoştinţe de management general;

– experienţă de conducere de minim 2 ani;

– experienţă în domeniul negocierilor;

– abilităţi de comunicare;

– abilități de analiză;

– confidenţialitate, loialitate, spirit de echipă, rezistent la stres;

– cunoaşterea limbii Engleze, nivel tehnic avansat;

– cunoștințe avansate în domeniul tehnicii utilajelor agricole;

– carnet de conducere categoria B;

– disponibilitate de deplasare în aria de responsabilitate.

Responsabilități: 

– organizează și coordonează activitatea echipelor din subordine;

– verifică calitatea lucrărilor prestate;

– perfectează și întreține permanent relațiile cu clienții;

– analizează activitatea angajatilor din subordine;

– asigură dotările necesare desfășurării activității;

– tratează neconformitățile din procesul pe care îl coordonează;

– urmărește respectarea cerințelor legale și ale producătorilor;

– urmărește realizarea obiectivelor anuale cantitative si calitative stabilite;

– elaborează și prezintă rapoartele solicitate;

– participă la instruirile si perfecționările profesionale personale pentru dezvoltarea carierei;

– participă activ la procesul de recrutare și la procesul de Induction al personalului din subordine.

Beneficii: 

– pachet salarial complex, atractiv și motivant;

– mediu de lucru de primă clasă;

– autoturism de serviciu, telefon, laptop, diverse device-uri;

– vestimentație de lucru oficială.

Persoanele interesate pot trimite apicatia la adresa de e-mail office@agrocomert.net